ત્યારે કદાચ લગ્નનો અર્થ સમજાશે

ત્યારે કદાચ લગ્નનો અર્થ સમજાશે. આપણને બહાર બેસાડીને આપણા જીવનસાથીને ડૉક્ટર થોડા ગંભીર થઈને કહેશે, ‘છેલ્લા સ્ટેજનું છે.’ અને આપણને કહેવામાં આવશે ‘કાંઈ ચિંતા કરવા જેવું નથી.’

આવનારા મૃત્યુના ભયની સામે, બાજુમાં બેઠેલી વ્યક્તિનો હાથ કચકચાવીને પડકી શકીએ એટલે જ કદાચ આ લગ્ન જેવું કંઈક અસ્તિત્વમાં આવ્યું હશે. નહીં તો એ ઉંમરે, હાથમાં બાયોપ્સીનો પોઝીટીવ રિપોર્ટ લઈને ગર્લફ્રેન્ડ કે બોયફ્રેન્ડ શોધવા નીકળશું, તો કોણ હાથ પકડશે ? ત્યારે ન તો સેક્સ-અપીલ રહી હશે, ન તો ઈન્ટેલીજન્સ. ન તો આ શરીરમાં ગુમાન કરવા જેવું કંઈ વધ્યું હશે, ન તો કોઈને આકર્ષી શકવાની લાયકાત રહી હશે. કેસેનોવાએ ભલે એવું કહ્યું હોય કે ‘લગ્ન એ પ્રેમની કબર છે’ પણ…..

Published by drnimittoza

Ta-tha-ta. Acceptance. Total acceptance.

One thought on “ત્યારે કદાચ લગ્નનો અર્થ સમજાશે

  1. One of a greatest thinker Dr. Oza Sir we have from our hometown Bhavnager, whose perfect vision always help us to clear our vision.Thank u Sir. 💐

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: