મિત્રોના પ્રકારો

મિત્રોના પ્રકારો હોય છે. કેટલાક કૉફી ફ્રેન્ડ્ઝ જેમની સાથે કોફી ટેબલથી આગળ વધવાનું મન જ ન થાય. કેટલાક એવા જેમની સાથે રાતના અંધારામાં ખુલ્લી સડક પર દુનિયાની પરવા કર્યા વગર હાથમાં હાથ પકડીને ચાલી શકાય. કેટલાક એવા જેમના ખભા પર માથું મૂકીને રડી શકાય. અમૂક ફોર્મલ મિત્રો જેમની સાથે પોલીટીકલ ચર્ચાઓ, વર્લ્ડ કપ સ્ક્વોડ અને વધતી જતી ગરમીથી વિશેષ વધારે કશું જ ડિસ્કસ ન કરી શકાય. તો કેટલાક એવા જેમની સાથે નોન-વેજ જોક્સ શેર કરી શકાય, જેમની સામે મહોરાઓ ન પહેરવા પડે, બોલતા પહેલા વિચારવું ન પડે અને જેમની હાજરીમાં આપણી માનસિક વિકૃતિઓ બિન્દાસ્તપણે ઠાલવી શકાય.

કેટલાક એવા જેમની સાથે

Published by drnimittoza

Ta-tha-ta. Acceptance. Total acceptance.

One thought on “મિત્રોના પ્રકારો

  1. વાસ્તવિક આધુનિક બદલાતી પરિભાષા પ્રમાણે મિત્રતાનું પ્રત્યક્ષ વર્ગીકરણ તે એક કૌશલ્ય સભર વ્યાખ્યા રૂપ. 💐✍👏સ્વાભાવોક્તિનું સરસ ચિત્રણ .

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: